Ottos geografi noter til HF

Geografinoter

Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

BEMÆRK: Opgaver og vejledning på disse sider er kun gældende for Ottos geografihold

Om siden her...

På siden her har jeg samlet noter og link til de opgaver og vejledninger som jeg bruger i geografiundervisningen.

Under siderne for de enkelte faglige emner, finder du dels korte noter, centrale bilag og figurer samt de opgaver vi arbejder med i årets løb. Der er ligeledes link til de eksamensopgaver du kan trække i geografi til NF eksamen.

Der vil også være link til PDF vejledninger eller Video-vejledninger til de enkelte fagområder / eksamensopgaver.

Siderne bliver løbende opdateret, når jeg har tid og lyst ;-)

Geografi noter lå tidligere på siden her men bliver nu løbende flyttet over på nærværende side

Intro til geografi

Intro til geo

Kort og kortaflæsning

Om ressourcer og økologisk fodsporVejledning

Skriftlige opgaver

I skal udarbejde 3 mindre skriftlige opgaver til geografi .

De første to opgaver handler om vigtige dele af pensum i klimatologi og globalopvarmning. Besvarelsen vil tjene som en vigtig repetition for jer alle :-)

Opgave 1-2     Docx

Opgavebesvarelser skal afleveres på Lectio

Q & A til geografi

Når undervisningen er afsluttet i de enkelte forløb, kan du bruge nedenstående til at tjekke hvorvidt du har fat på det centrale faglige stof.
Der kan dog godt være enkelte spørgsmål som vi ikke har gennemgået på dit hold. Tjek det med en klassekammerat.

Øvelse med blind-kort

Opgave:
  1. Indsæt navne på lande og havområder + søer på kortet. Jo - du må godt tage atlas, vægkort eller PC / Smartphone til hjælp ;-)
  2. Vælg dernæst 2-3 lande ud som I har hørt om tidligere i medierne eller på anden måde har en viden om.
  3. Hvad ved I om det pågældende land ….? Skriv et par stikord..
  4. Gruppen fremlægger til sidst sine data for klassen. Fremhæv hvad I finder karakteristisk for landene og eventuelle markante forskellige i mellem disse.
Blindkort til øvelsen