Ottos geografi noter til HF

Global opvarmning

Global opvarmning og klimaforandringer

Energiforbrug og CO2

Energiforbruget

Beskriv og kommenter hvad du kan læse ud af figur t.h.
 • Hvilke energikilder var dominerende indtil slutningen af 1800-tallet ?
 • Hvilken energikilde vinder herefter frem ..?
 • Hvornår og hvorfor eksploderer det samlede energiforbrug..?
 • Hvilken energikilde er dominerende efter 1960 ..?
Hvad tror du er forklaringen på den voldsomme stigning i energiforbruget efter ca. 1950 ?
Figur 3: global-fossil-fuel-consumption.jpg

Flere data om energiforbruget

Energipriser

 • Prøv om du kan forklare nogle af de prisudsving der har været på oliepriserne i de sidste 50-60 år – se figur 23
 • Hvad er henholdsvis fordelen og ulempen ved høje oliepriser?
 • Brug nedenstående model til at forklare hvorfor energiressourcerne er en dynamisk størrelse ...
 • Hvad betyder de svingende oliepriser for udnyttelsen af de kendte energiressourcer ..?
Figur 3: ressource-model

Figur 3: Oliepriser US $ pr tønde råolie

kilde: https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices

Økonomisk udv. og energiforbrug

En simpel model:
Sammenhænge mellem befolkning og ressourceforbrug
Figur 5: Hvad bestemmer ressourceforbruget og miljøpåvirkningen
Samfundets ressourceforbrug ( f.eks. af fossile brændsler) og miljøpåvirkning ( f.eks. udledning af CO2 m.m.) afhænger af en række forhold:
 1. Befolkningens størrelse
 2. Teknologien til at udnytte resourcerne
 3. Den økonomisk vækst ( dvs. hvor meget at produktion og forbrug stiger fra år til år)
 4. Hvilken miljø- og klimapolitik man fører, og (vil nogle mene)
 5. Den enkeltes individuelle livsstil ...

Indkomstgrupper af lande - lav-, mellem og højindkomstlande
Figur 6: BNP pr. indbygger -> lav-, mellem- og højindkomstlande.
Kilde: http://chartsbin.com/view/2438

Korrelationsdiagram

Korrelationsdiagram - anvendes til at illustrere sammenhængen (korrelationen) mellem to faktorer
Energi forbrug pr indbygger 2013 - verden
Figur 7: Energi forbrug pr indbygger 2013 - verden
Hvilken sammenhæng (korrelation) er der mellem økonomisk velstand (BNP pr indb.) figur 6 og energiforbrug pr indb. figur 7?

Hvordan kan denne sammenhæng illustreres i et diagram?

Co2 udslip i mio. ton 2016

CO2 udslip i mio. tons årligt

Klik CHART for at se CO2 udslip for udvalgte lande som kurvediagram over tid. Placer din cursor på figuren og se de nøjagtige tal for samlet CO2 udlening i ton / år for de enkelte lande.

Bemærk at Danmarks samlede CO2 udledninger er reduceret fra
75 mio. ton i 1996 til 35 mio. ton i 2016- altså mere end 50 % !

Danmarks andel af verdens samlede Co2 udledning er 0.1 % eller 1 promille! Kilde

Co2 udslip i ton pr. indb. 2016

CO2 udslip tons pr indb / år

Klik CHART for at se CO2 udslip pr indb. for udvalgte lande som kurvediagram over tid.

Bemærk at Danmark har reduceret CO2 udslip pr indbygger fra
ca. 14 t. pr. indb. i 1996 til 6.6 t i 2014.

Co2 udledning - udvalgte lande

co2-udledning-ton
CO2-udledning i 1000 ton for udvalgte lande /regioner.

Den samlede CO2 udledning vil afspejle antal indbyggere + den økonomiske vækst / materielle velstand. Væksten i Kina er fra 1970 til år 2000 primært et resultat af at befolkningen vokser fra 818 mio. i 1970 til 1.263 mio. indb. i år 2000.. Væksten efter år 2000 skyldes primært den stigende økonomiske vækst i Kina.

co2-udledning-pr-indbygger
Figur 6: co2-udledning-pr-indbygger

Bemærk udvikling i h.h.v. USA og Danmarks CO2 udledninger. Forskellen kan bl.a. forklares med den danske Klima- og energipolitik som ikke findes tilsvarende i USA.

Danmarks energiforbrug og energisammensætning 1974-2014
Vindmøller et sted i Danmark - kommenter billedet ...! (kilde)

Hvad kan vi gøre ...?

Klimapolitik...

Find 5 forslag til hvad en miljø - og klimavenlig regering kunne gøre for at nedbringe vores udslip af drivhusgasser?

Hva' ka' du gøre ...

Find 5 forslag til hvad du selv kan gøre for at nedbringe dit eget udslip af drivhusgasser?
 
 

Vurdering ...

Hvilke forslag tror I er mest effektive ..?

Hvilke af jeres forslag er realistiske ..?

Hvilke ville du selv finde acceptable ..?

Klimakrisen - som en politisk og moralsk udfordring

Klimaforandringer i fortid, nutid og femtid og hvor ligger ansvaret - hvad skal / kan / bør der gøres ..?
Disse sider er kun gældende for Ottos geografihold på Frederiksberg HF kursus
Sidst opdateret: d. 23-05-2019
© 2000-2019 Otto Leholt
Frederiksberg Hf kursus ol@frberg-hf.dk