Ottos geografi noter til HF

Global opvarmning

Global opvarmning og klimaforandringer

Energiforbrug og CO2

Energiforbruget

Beskriv og kommenter hvad du kan læse ud af figur t.h.
 • Hvilke energikilder var dominerende indtil slutningen af 1800-tallet ?
 • Hvilken energikilde vinder herefter frem ..?
 • Hvornår og hvorfor eksploderer det samlede energiforbrug..?
 • Hvilken energikilde er dominerende efter 1960 ..?
Hvad tror du er forklaringen på den voldsomme stigning i energiforbruget efter ca. 1950 ?
Figur 3: global-fossil-fuel-consumption.jpg

Flere data om energiforbruget

Energipriser

 • Prøv om du kan forklare nogle af de prisudsving der har været på oliepriserne i de sidste 50-60 år – se figur 23
 • Hvad er henholdsvis fordelen og ulempen ved høje oliepriser?
 • Brug nedenstående model til at forklare hvorfor energiressourcerne er en dynamisk størrelse ...
 • Hvad betyder de svingende oliepriser for udnyttelsen af de kendte energiressourcer ..?
Figur 3: ressource-model

Figur 3: Oliepriser US $ pr tønde råolie

kilde: https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices

Økonomisk udv. og energiforbrug

En simpel model:
Sammenhænge mellem befolkning og ressourceforbrug
Figur 5: Hvad bestemmer ressourceforbruget og miljøpåvirkningen
Samfundets ressourceforbrug ( f.eks. af fossile brændsler) og miljøpåvirkning ( f.eks. udledning af CO2 m.m.) afhænger af en række forhold:
 1. Befolkningens størrelse
 2. Teknologien til at udnytte resourcerne
 3. Den økonomisk vækst ( dvs. hvor meget at produktion og forbrug stiger fra år til år)
 4. Hvilken miljø- og klimapolitik man fører, og (vil nogle mene)
 5. Den enkeltes individuelle livsstil ...

Indkomstgrupper af lande - lav-, mellem og højindkomstlande
Figur 6: BNP pr. indbygger -> lav-, mellem- og højindkomstlande.
Kilde: http://chartsbin.com/view/2438

Korrelationsdiagram

Korrelationsdiagram - anvendes til at illustrere sammenhængen (korrelationen) mellem to faktorer
Energi forbrug pr indbygger 2013 - verden
Figur 7: Energi forbrug pr indbygger 2013 - verden
Hvilken sammenhæng (korrelation) er der mellem økonomisk velstand (BNP pr indb.) figur 6 og energiforbrug pr indb. figur 7?

Hvordan kan denne sammenhæng illustreres i et diagram?

Co2 udslip i mio. ton 2016

Co2 udslip i ton pr. indb. 2016

Co2 udledning - udvalgte lande

co2-udledning-ton
CO2-udledning i 1000 ton for udvalgte lande /regioner.

Den samlede CO2 udledning vil afspejle antal indbyggere + den økonomiske vækst / materielle velstand. Væksten i KIna er fra 1970 til år 2000 primært et resultat af at befolkningen vokser fra 818 mio. i 1970 til 1.263 mio. indb. i år 2000.. Væksten efter år 2000 skyldes primært den stigende økonomiske vækst i Kina.

co2-udledning-pr-indbygger
Figur 6: co2-udledning-pr-indbygger

Bemærk udvikling i h.h.v. USA og Danmarks CO2 udledninger. Forskellen kan bl.a. forklares med den danske Klima- og energipolitik som ikke findes tilsvarende i USA.

Bemærk at Danmark har reduceret CO2 udslip pr indbygger fra ca. 13-14 t. i 1996 til 6.6 t i 2014.

Danmarks energiforbrug og energisammensætning 1974-2014
Vindmøller et sted i Danmark - kommenter billedet ...! (kilde)

Hvad kan vi gøre ...?

Klimapolitik...

Find 5 forslag til hvad en miljø - og klimavenlig regering kunne gøre for at nedbringe vores udslip af drivhusgasser?

Hva' ka' du gøre ...

Find 5 forslag til hvad du selv kan gøre for at nedbringe dit eget udslip af drivhusgasser?
 
 

Vurdering ...

Hvilke forslag tror I er mest effektive ..?

Hvilke af jeres forslag er realistiske ..?

Hvilke ville du selv finde acceptable ..?

Klimakrisen - som en politisk og moralsk udfordring

Klimaforandringer i fortid, nutid og femtid og hvor ligger ansvaret - hvad skal / kan / bør der gøres ..?
Disse sider er kun gældende for Ottos geografihold på Frederiksberg HF kursus
Sidst opdateret: d. 18-12-2018
© 2000-2018 Otto Leholt
Frederiksberg Hf kursus ol@frberg-hf.dk