Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Evalueringssamtalen Geografi 2020

Hvor, hvornår og hvordan ?

 1. Vi har nu fået oplyst at evalueringssamtalerne afholdes FYSISK på skolen.
 2. Samtaler afholdes i perioden 2-12 juni. Tidspunkt for samtalen fremgår af Lectio

  OBS: Vær opmærksom på at tiderne kan blive ændret lidt (15-30 min før eller senere) - grundet sygemeldinger, udmelding o.lig.

 3. Der afsættes 15 min til samtalen mellem jeres faglærer og den enkelte elev.
  • Den faglige samtale tager udgangspunkt i en øvelse / opgave , som I har arbejdet med i faget og som er afleveret på Lectio under OPGAVER.
  • I vælger selv hvilken af fem opgaver / øvelser som I vil tale om - se senere hvilke opgaver du har at vælge mellem i geografi.
  • Du får ingen selvstændig vurdering af din faglige præstation under samtalen. Samtalen indgår alene som en del af vurderingsgrundlaget for den årskarakter som din faglærer giver dig.

En fordel for dig ..?

Som måske ikke har deltaget særlig aktivt i timerne, og derfor ikke efterladt et klart indtryk hos din lærer af dit faglige niveau.

Du har nu chancen for at vise at du har tilegnet dig noget faglig viden.

Brug denne chance .... forbered dig... :-)

Emner/øvelser til samtalen:

Du vælger på forhånd én af følgende emner / opgaver til evalueringssamtalen i geografi:

1: Klimatologi.

I opgaven her skal du bl.a. kunne redegøre for sammenhænge mellem solhøjde og klimazone, lufttryk, vinde og nedbør

Klima analyse 2 DOCX

Bilag der kan inddrages

2: Global opvarmning

I opgaven her skal du kunne redegøre for atmosfærens betydning for klimaet samt hvilke data og observationer som ligger til grund for teorien om en menneskeskabt global opvarmning . Bilag der kan inddrages

3: Demografi - komparativ analyse

Om demografisk transition i udvalgte lande, befolkningspyramider og aldersbetinget fertilitet. Du bør her anvende din besvarelse af opgaven i demografi - såvel figurer og datatabel. Opgavevejledningen ligger her

Bilag der kan inddrages

Har du ikke lavet opgaven anvendes følgende data til samtalen: landeeksempler

4: Dansk landbrug

Her skal du beskrive strukturudviklingen i dansk landbrug efter 1950. Herunder anvende begreber som arbejdsproduktivitet, arealproduktivitet og koncentration af husdyrsproduktionen. Giv tillige en vurdering af landbrugets samfundsmøæssige betydning i dagens Danmark. Samtalen tager udgangspunkt i følgende øvelse: Strukturudvikling dansk landbrug

Bilag der kan inddrages

5: Det Globale Fødevareproblem

Om de globale ernæringsproblemer, arealanvendelse, befolkningspresset på jorden og forskellige produktionsmetoder i landbruget. Der ønskes en vurering i hvorvidt animalsk produktion er bæredygtigt?

Samtalen tager udgangspunkt i opgaven: Komparativ fødevareanalyse

Bilag der kan inddrages

Vælg dit emne

Forberedelse og selve samtalen

Pensum i Geografi:

Eksamenspensum i geografi 2019-20
for Q, Y, Z og Ø-klassen

1.T-klassen 2019-20

Forberedelse

Du har gode muligheder for at forberede dig til evalueringssamtalen.

 • Læs de tekster fra undervisningen som dækker det valgte emne / opgave
 • Se evt. siden om det pågældende emne her på websiden
 • Gennemgå evt. mine Q & A til geografi
 • Se den (eller de) YouTube - videoer om emnet som jeg har lavet.

"Prøve-samtale"

Vi har nu (d. 12/05/20)tre uger til beberedelse af den faglige samtale - og I har ret til en individuel faglig samtale med jeres faglærer inden evalueringssamtalerne afvikles 2-12. juni.

Når du har valgt hvilket emne du vil tale om til evalueringssamtalen, laver du en aftale med mig om hvornår ( i hvilke lektion) du vil have en 'prøve-samtale' med mig om den pågældende opgave.

Denne 'prøve-samtale' finder sted på Teams.

Jeg skriver en besked på Lectio om tilmelding til 'prøve-samtalerne'.

BOOK PRØVE-SAMTALE:

Selve evalueringssamtalen

 1. Inden samtalen bedes du oplyse hvilket emne / opgave du vil tale om
 2. Hvis du har valgt emne 3 (Deografi) eller emne 5 ( global fødevareanalyse) skal du selv sikre dig, at din opgavebesvarelse / bilag der skal inddrages, er oploadet til Lectio under på pågældende opgave.

  For emnerne 1-2 og 4 kan vi anvende de bilag som ligger på siden her under de pågældende emner. Men husk selv at medbringe dine besvaresler af spørgsmålene til opgaverne.

  Det betyder at:

  • Jeg åbner opgaverne / bilag fra min PC - så vi skal IKKE bruge tid på at du åbner din bærbare, logger ind og finder din opgave / bilag frem!
 3. Du bedes møde op mindst 15 min før den angivne tid på Lectio.

  OBS: Vær opmærksom på at tiderne kan blive ændret lidt (15-30 min før eller senere) - grundet sygemeldinger, udmelding o.lig.

 4. Mobiltelefonen skal være slukket og afleveres
 5. Du må gerne lave et kort oplæg på 1-2 min , hvor du redegør for hvorfor det valgte emne er interessant og relevant.
 6. Herefter har samtalen udgangspunkt i opgaven og de figurer og data som er knyttet til opgaven.
 7. Det er vigtigt at du kan forstå og anvende de faglige begreber og teorier som er knyttet til emnet.

Tekster og opgaver til geografi

Opgaver til geografi

Under arbejdet med de forskellige emner laver I en række opgaver.

De fleste af opgaverne udarbejdes i timerne og enkelte som hjemmearbejde.

Lige nu ligger opgaverne under de enkelte sider for de forskellige emner.

Skriftlige opgaver:

I skal udarbejde 3 mindre skriftlige opgaver til geografi som skal afleveres på Lectio.

 1. Klimaanalyse 2

  Klimaanalyse 2

  Supplerende hydrotermfigurer

  Video vejledning til klimaanalyse

  Tjek selv din opgave i forhold til denne eksemplariske besvarelse af opgaven 'klimaanalyse 2'

 2. Komparativ befolkningsanalyse - opgave 6 Tegning af befolkningskurver (fødsels- og dødsrate) , Aldersbetinget fertilitet og befolkningspyramider + præsentation af demografiske data i tabelform.

  Se vejledning til opg. 6

 3. En komparativ landbrug- og fødevareanalyse - opgave 1
  Se opgave og vejledning