Ottos historienoter

Opgaver & noter til undervisningen

Arbejdsspørgsmål 2018-19

Kina-forløb

Spørgsmål til Kina-kompendie

Noter til Kinas reformpolitik

Vikingetid og middelalder

Spørgsmål til Vikingetiden

Opgave til Infomedia Opgaven laves dels med søgning på 'Vikingerne' og dels med en søgning på 'Dannebrog'

USA forløb

Spørgsmål til USA-kompendiet

Spørgsmål til USA-kompendiet

PowerPoints

Nogle PoerPoint præsentationer som jeg (måske) bruger i løbet af undervisningen i historie.

Introduktion til Historie på Hf
Billeder fra danmarks og verdenshistorien.

Europæisk idehistorie

Kildekritik - en introduktion

Kronologier

Den danske kongerække

Danske regeringer siden 1901

Weimarrepublikken

Vejen til Holocaust.pdf

Vietnamkrigen

Historieopgaven på FHF - 2018

Opgave 1: Kolera

Med en inddragelse af teksterne fra kompendiet

 • Koleraepidemien i Kbh, s. 1-5
 • En meget skiden bye, s. 11-26
 • Rodnettet etableres, s. 27-33
bedes du besvare følgende:

 1. Gør rede for forløbet af koleraepidemien i København i 1853.
 2. Undersøg årsagerne til, at koleraen opstod i København.
 3. Vurder hvilke konsekvenser epidemien fik for byen og dens borgere.

Kilder:

I din besvarelse skal du inddrage en indholdsmæssig analyse og kildekritisk behandling af de vedlagte kilder:

Forslag til disposition

 1. Sygdommen kolera
  smitteveje
  forløbet i Danmark
 2. Lægenvidenskaben i 1850 ...
  Hornemann's advarsler / anbefalinger ..
  holdninger hertil i kommunen

  Problemerne: vandforsyningen...
  spildevandsbehandling ..
  befolkningstæthed
  husdyr ...

 3. Vandværker ..
  kloakering ...
  voldene nedlægges

Opgave 2: Industrialisering

Med en inddragelse af teksterne fra kompendiet

 • Industrialiseringen, s. 6-10
 • Rodnettet etableres , s. 27-33
 • Billeder : s. 37
Bedes du besvare følgende:
 1. Gør rede for industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet.
 2. Undersøg årsagerne til industrialiseringens fremkomst.
 3. Vurder hvilke samfundsmæssige konsekvenser industrialiseringen fik?

Kilder:

I din besvarelse skal du inddrage en indholdsmæssig analyse og kildekritisk behandling af det vedlagte bilag:

Forslag til disposition

 1. Hvad er nyt ved industrien som produktionsform..?
  Hvilken industrier opstod i Danmark ? Hvilke nye teknologier vandt indpas ?
 2. Landboreformerne ...
  Andelsbevægelsen (mejerier / slagterier )
 3. Urbanisering
  Nye bolig og arbejdsforhold
  Nye sociale klasser
  Arbejderbevægelsen / Socialismen
  Septemberforliget 1899

Opgave 3: Byliv

Med en inddragelse af teksterne fra kompendiet

 • Koleraepidemien i Kbh, s. 1-5
 • En meget skiden bye, s. 11-26
 • Rodnettet etableres , s. 27-33
Bedes du besvare følgende:
 1. Gør rede for boligforholdene og livsbetingelserne i København i midten af 1800-tallet.
 2. Hvilke problemer medførte disse forhold for byen og dens borgere?
 3. Lav en nærmere undersøgelse af de initiativer kommunen satte i gang for at løse problemerne?

Kilder:

I din besvarelse skal du inddrage en indholdsmæssig analyse og kildekritisk behandling af det vedlagte bilag:

Forslag til disposition

 1. 'Pjaltenborge' og 'Kældersumpe'

  Toiletterne og natmændene

 2. Spildevandet
  Drikkevandet ...
  Sygdomme (Koleraen)
 3. Nej til Sundhedspoliti (Myndighederne advisning af Hornemann )

  Kloarkering , Vandværker , Lovgivning , Nedlæggelse af Voldene

Kommentarer til historieopgaver

Nogle generelle fejl / mangler :
 • Sidehoved skal indeholde side x af y (altså aktuelt sidetal samt samlet sidetal for opgaven )
 • Indholdsfortegnelse, undlad overskrifter som alene anvender de taksonomiske niveauer ( redegørelse, analyse og vurdering)

  Brug overskrifter som fortæller om indholdet i afsnittet og gerne underafsnit også !

 • I litteraturhenvisninger skal blot angives forfatter navn + sidetal
 • I litteraturlisten skal man angive de enkelte artikler / tekster fra kompendiet med navn , titel og sidetal
 • Flere af jer har lavet kildekritik - i den forstand at I fortæller om kilden er 1. eller 2. håndsvidne , men I glemmer ofte at vurdere troværdigheden - som jo er det egentlige mål med kildekritikken.
 • Husk at få læst korrektur på større skriftlige opgaver ...
 • Et seriøst problem for mange er, at man ikke benytter sig at muligheden for vejledning fra lærer - såvel mundtlig som skriftlig ( siden her)
 • Opgaver som ikke er godkendt skal ikke skrives om.
 • Opgaver som ikke er afleverede indgår i jeres samlede fravær ...